לעילוי נשמת יצחק מאיר

בן חיים ז"ל

נפטר בתאריך טז בחודש תשרי תשעט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבינו פרופסור יצחק בן חיים מאיר ז"ל.  נלב"ע ט"ז תשרי תשע"ט תנצב"ה