לעילוי נשמת שרה מאיר

בת מאיר פרידמן ז"ל

נפטרה בתאריך ד בחודש כסלו תשעז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמנו מרת שרה מאיר ע"ה בת רבי מאיר פרידמן. נלב"ע ד כסלו תשע"ז. תנצב"ה