לעילוי נשמת אברהם סרי

בן הרב שלום

נפטר בתאריך כו בחודש שבט תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי אברהם בן הרב שלום סרי. נלב"ע כ"ו בשבט תשע"ב. תנצב"ה