לעילוי נשמת יונה שרעבי

בת ראומה ויוסף

נפטרה בתאריך כג בחודש טבת תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי: מרת יונה סרי בת מרת ראומה ויוסף שרעבי. נלב"ע כ"ג טבת תשע"ג תנצב"ה