לעילוי נשמת יוסף חיים קופלמן ז"ל

בן שמחה טוביה הלוי

נפטר בתאריך יד בחודש חשון תשעד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אחי רבי יוסף חיים בן רבי שמחה טוביה הלוי קופלמן. תנצב"ה