לעילוי נשמת ברוך מושבי

בן גבריאל וחפצי בה ז"ל

נפטר בתאריך ה בחודש שבט תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.