לעילוי נשמת אתל מושבי

בת מרדכי דוב ובילא דינטר ז"ל

נפטרה בתאריך כח בחודש תמוז תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת אתל מושבי ע"ה  בת רבי מרדכי דוב ובילא דינטר. תנצב"ה