לעילוי נשמת זכריה יוסף

בן סלימאן וזהרה

נפטר בתאריך כו בחודש אדר תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי זכריה בן רבי סלימאן וזהרה יוסף. נלב"ע כ"ו אדר תש"פ. תנצב"ה