לעילוי נשמת חנה כהן

בת רבי שלמה וזהרה ע"ה

נפטרה בתאריך טו בחודש תמוז תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת חנה כהן ע"ה בת רבי שלמה וזהרה סבג. תנצב"ה