לעילוי נשמת שמואל דב איזנמן

בן בנימין

נפטר בתאריך כז בחודש שבט תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.