לעילוי נשמת יהודית איזנמן

בת שלמה וחנה מיכליץ ע"ה

נפטרה בתאריך ב בחודש אלול תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.