לעילוי נשמת יצחק אלחנתי

בן אלעזר וגרסיה

נפטר בתאריך יא בחודש תשרי תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ יצחק ז"ל בן אלעזר וגרסיה אלחנתי תנצב"ה