לעילוי נשמת כרמלה אלחנתי

בן רבי ירוחם ותמר תגר

נפטר בתאריך כט בחודש ניסן תשעט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת כרמלה אלחנתי ע"ה בת רבי ירוחם ותמר תגר תנצב"ה