לעילוי נשמת חיה ברוך

בת גולדה ושאול

נפטרה בתאריך טו בחודש שבט תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמנו מרת חיה ע"ה בת גולדה ושאול ברוך תנצב"ה