לעילוי נשמת חיה לאה אופנהיימר

בת משה מיינהייט

נפטרה בתאריך טו בחודש חשון תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חמותי מרת חיה לאה אופנהיימר ע"ה בת רבי משה מיינהייט תנצב"ה