לעילוי נשמת מינה מרל בלזם ע"ה

בת הרב שמעון איברשטערק

נפטרה בתאריך כ בחודש חשון תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי מרת מינה מירל בלזם בת הרב שמעון איברשטערק. תנצב"ה