לעילוי נשמת ברוריה מולר

בן יצחק ובלהה שנרב ז"ל

נפטר בתאריך כה בחודש ניסן תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת ברוריה מולר בת רבי יצחק ובלהה שנרב תנצב"ה