לעילוי נשמת חיים יחיאל מינץ

בן יעקב מרדכי ז"ל

נפטר בתאריך כא בחודש שבט תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי מורי רבי חיים יחיאל ז"ל בן רבי בן יעקב מרדכי מינץ. תנצב"ה