לעילוי נשמת רחל אבקסיס

בת דוד ותמר בן לולו ז"ל

נפטרה בתאריך כט בחודש אייר תשפ

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חמותי מרת רחל אבקסיס  ע"ה בת דוד ותמר בן לולו תנצב"ה