לעילוי נשמת שושנה ויקסלבוים ע"ה

בת שלמה ואיידל דינה אלבן

נפטרה בתאריך כ בחודש חשון תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת שושנה ויקסלבוים ע"ה בת רבי שלמה ואיידל דינה אלבן תנצב"ה