לעילוי נשמת אפרים יצחק ויקסלבוים ז"ל

בן נחום ומלכה ויקסלבוים

נפטר בתאריך כו בחודש אלול תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי אפרים יצחק ז"ל בן רבי נחום ומלכה ויקסלבוים תנצב"ה