לעילוי נשמת ברוך רחמים

בן יוסף חיים ונרה

נפטר בתאריך כב בחודש אלול תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בעלי רבי ברוך בן רבי יוסף חיים ונרה רחמים. נלב"ע כ"ב באלול תשפ"א תנצב"ה