לעילוי נשמת שרה דוד

בת שמואל ולאה ז"ל

נפטרה בתאריך יז בחודש אב תשפא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת שרה בת שמואל ולאה דוד נלב"ע י"ז אב תשפ"א תנצב"ה