לעילוי נשמת מזל שמיר

בת זכריה ושושנה חסיד ע"ה

נפטרה בתאריך ד בחודש תשרי תשפב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.