לעילוי נשמת שאול שאולזון

בן חיים יוסף יחזקאל ודינה לאה שאולזון

נפטר בתאריך יג בחודש שבט תשפב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בעלי רבי שאול בן רבי חיים יוסף יחזקאל ודינה לאה שאולזון נלב"ע י"ג בשבט תשפ"ב תנצב"ה.