לעילוי נשמת שאול עוזר שאולזון

בן חיים יוסף יחזקאל ודינה לאה

נפטר בתאריך יג בחודש שבט תשפב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי מורי רבי שאול עוזר בן רבי חיים יוסף יחזקאל ודינה לאה שאולזון תנצב"ה