לעילוי נשמת אסתר אליס גלפנד

בת רבי זושא והינדא לאה חיה גרינוולד

נפטרה בתאריך יט בחודש אדר ב תשפב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת אסתר אליס גלפנד ע"ה בת רבי זושא והינדא לאה חיה גרינוולד תנצב"ה