לעילוי נשמת חיה צימרמן

בת דב בר ושרה רוזנברג

נפטרה בתאריך ו בחודש חשון תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת חיה צימרמן ע"ה בת רבי דב בר ושרה רוזנברג תנצב"ה