לעילוי נשמת רות פרל כהן

בת יהודה וקילא פלאוט ז"ל

נפטרה בתאריך יח בחודש שבט תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

משפחת כהן לע"נ אמנו סבתנו מרת רות פרל כהן בת רבי יהודה וקילא פלאוט נלב"ע י"ח בשבט תשפ"ג ת.נ.צ.ב.ה