לעילוי נשמת חוה יהודית שוגר

בת רבי יצחק יוסף לייוון ע"ה

נפטרה בתאריך י בחודש שבט תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת חוה יהודית שוגר בת רבי יצחק יוסף לייוון ע"ה תנצב"ה