לעילוי נשמת שלום ויצמן

בן מרדכי לוי ורבקה נעכא

נפטר בתאריך ז בחודש כסלו תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי שלום בן רבי מרדכי לוי ורבקה נעכא ויצמן ת.נ.צ.ב.ה