לעילוי נשמת זאב קרישר

בן רבי יצחק וחיה קרישר ז"ל

נפטר בתאריך א בחודש אדר תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי זאב ז"ל בן רבי יצחק וחיה קרישר. נלב"ע ט"ו אדר תשפ"ג ת.נ.צ.ב.ה