לעילוי נשמת מלכה פערל וולף

בת אליעזר ויטל ז"ל

נפטרה בתאריך יז בחודש טבת תשפב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת מלכה פערל וולף בת רבי אליעזר ויטל נלב"ע י"ז טבת תשפ"ב ת.נ.צ.ב.ה