לעילוי נשמת מרדכי מנדלסון

בן חיה וליפא (אלקנה) מנדלסון

נפטר בתאריך כב בחודש אדר תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרדכי ז"ל בן חיה וליפא (אלקנה) מנדלסון. נלב"ע ביום כ"ב אדר תשפ"ג ת.נ.צ.ב.ה.