לעילוי נשמת אלה קפלן

בת רבי אברהם ואלישבע חצק

נפטרה בתאריך כח בחודש כסלו תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת אלה קפלן בת רבי אברהם ואלישבע חצק נלב"ע כ"ח כסלו תשפ"ג תנצב"ה