לעילוי נשמת נתנאל בעדני

בן רבי יהודה ומרים בעדני ז"ל

נפטר בתאריך יט בחודש סיון תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בעלי הרב נתנאל בן רבי יהודה ומרים בעדני נלב"ע יט סיון תשפ"ג תנצב"ה