לעילוי נשמת שרה חנה חן

בת רבי ברוך יעקב וטויבע רבקה הייזלר ז"ל

נפטרה בתאריך יא בחודש טבת תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת שרה חנה חן ע"ה בת רבי ברוך יעקב וטויבע רבקה הייזלר תנצב"ה