לעילוי נשמת אברהם ישעיה גרינהאוז

בן יחזקאל ויפה שיינדל ז"ל

נפטר בתאריך כו בחודש אלול תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בעלי רבי אברהם ישעיה בן רבי יחזקאל ויפה שיינדל גרינהאוז ת.נ.צ.ב.ה