לעילוי נשמת רחל מושקוביץ

בת אברהם חנוך ואסתר בסר ז"ל

נפטרה בתאריך כה בחודש שבט תשפג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת רחל מושקוביץ בת רבי אברהם חנוך ואסתר בסר נלב"ע כ"ה שבט תשפ"ג ת.נ.צ.ב.ה.