לעילוי נשמת ג´סי משה יוסף ברקוביץ

בן רבי שרגא פייבל ולאה ליפא

נפטר בתאריך ה בחודש כסלו תשפד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ ד"ר גסי משה יוסף בן רבי שרגא פייבל ולאה ליפא ברקוביץ ת.נ.צ.ב.ה