לעילוי נשמת יצחק אייזיק שלדובסקי

בן רבי יעקב וגיטל ז"ל

נפטר בתאריך ט בחודש אדר א תשפד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי מורי הרב יצחק אייזיק בן רבי יעקב וגיטל שלדובסקי תנצב"ה