לעילוי נשמת מיכאל מיכאלי

בן פינחס ואסתר מאטיל מיכאלי ז"ל

נפטר בתאריך כד בחודש אדר א תשפד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת רבי מיכאל מיכאלי הלוי ז"ל בין רבי פינחס ומרת אסתר מאטיל מיכאלי ז"ל. ת.נ.צ.ב.ה. נפטר כ"ד אדר א תשפ"ב