לעילוי נשמת נתנה חלפון ע"ה

בת שאול דב ובתיה ציונה

נפטרה בתאריך יט בחודש אדר ב תשפד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אמי מרת נתנה חלפון בת רבי שאול דב ובתיה ציונה. נלב"ע יט אדר ב תשפ"ד תנצב"ה