שם פרטי:
שם משפחה:
מין:
שם האב/אם:
תאריך פטירה לועזי:  /   / 
תאריך פטירה עברי: יום: חודש: שנה:

תוצאות חיפוש:

* לצפיה בפרטים נוספים על המונצח יש ללחוץ על שמו הפרטי
* למיון תוצאות החיפוש לחץ על כל אחד מהכותרות
שם פרטי שם משפחה מין שם האב/אם תאריך פטירה לועזי תאריך פטירה עברי
חיה אשלג נקבה נח 6/22/1938 כג בסיון תרצח
אלטער אברהם הלוי פרידלר זכר מנחם מנדל 1/4/1945 יט בטבת תשה
חנינה יפרח נקבה חביבה 12/8/1947 כה בכסלו תשח
נתן הכהן הי"ד זכר חיים מנחם והניה 12/9/1947 כו בכסלו תשח
שלמה כהן זכר שמואל ודבורה 5/10/1948 א באייר תשח
בוגרי הישיבה חללי צה"ל הי"ד זכר 5/16/1948 ז באייר תשח
יהודה עוזרי זכר חממה ויחיא 10/18/1948 טו בתשרי תשט
אליהו חי יוסף זכר מרדכי ומרים 1/18/1952 כ בטבת תשיב
פרץ אש זכר משה יונה 6/28/1954 כז בסיון תשיד
יששכר דב וייס זכר חיים יעקב 6/24/1960 כט בסיון תשכ
יונה צמח זכר מיכאל 12/5/1962 ח בכסלו תשכג
אהרן ג´ובני זכר בדרה ושלום ז"ל 6/10/1963 יח בסיון תשכג
חנינה אלבז נקבה לונה 5/3/1964 כא באייר תשכד
זהבה אושה נקבה סלחה 5/25/1964 יד בסיון תשכד
חיים יוסף יחזקאל שאולזון זכר מנחם שלמה זלמן ורחל 10/23/1964 יז בחשון תשכה
חנוך זונדל שינדל זכר צבי יהודה 3/1/1965 כז באדר א תשכה
רפאל פרקש זכר אברהם 7/11/1965 יא בתמוז תשכה
אברהם (אלברטו) זכר ר´ שמחה 1/5/1966 יג בטבת תשכו
שמואל יצחק גרינשטיין זכר רפאל 3/8/1966 טז באדר תשכו
יצחק אלהב זכר רוזה 7/18/1966 א באב תשכו
משה לויט זכר יוסף ושרה 1/12/1967 א בשבט תשכז
אברהם יעקב הרשקוביץ זכר מאיר 3/10/1967 כח באלול תשכז
ברוך ארנברג זכר פנחס ומרים 7/31/1967 כג בתמוז תשכז
משה ציכטיגר זכר 8/10/1967 ד באב תשכז
דניאל הכהן סויסה זכר אסמרה 8/17/1967 יא באב תשכז
נעמי צוברי זכר הרב יחיא יצחק הלוי 8/30/1968 ו באלול תשכח
עובדיה צמח זכר גבריאל וצלחה צמ 12/17/1968 כו בכסלו תשכט
יעקב סבתו זכר פרידה 11/3/1969 כב בחשון תשל
שמעון המבורגר זכר מרדכי 4/6/1971 יא בסיון תשלא
יחזקאל גרינהאוז זכר ישעיה 11/14/1971 כו בחשון תשלב
רוזל פרליגר נקבה מנחם נחום 1/26/1972 י בשבט תשלב
אברהם אזולאי זכר עליה 3/13/1972 כז באדר תשלב
קלמן שפירא זכר מלך 3/30/1972 טו בניסן תשלב
שלום הי"ד פחימה זכר אברם ותמר 9/19/1972 יא בתשרי תשלג
בנציון לויץ זכר חיים ירוחם פישל הלוי 5/18/1973 טז באייר תשלג
בועז חיים גולדשמידט זכר יצחק יואל 9/28/1973 ב בתשרי תשלד
צבי הי"ד עטיה זכר דינה ז"ל 10/21/1973 כה בתשרי תשלד
משה כהן זכר פריחה 10/24/1973 כח בתשרי תשלד
משה יחיאל הי"ד כהן זכר שמעון הכהן 10/24/1973 כח בתשרי תשלד
יצחק איזמן זכר צפורה ופישל 12/4/1973 ט בכסלו תשלד
יענטיל הורביץ נקבה אלעזר מנחם גולדברג 1/25/1974 ב בשבט תשלד
שמחה נדביה דוקר זכר שלום חיים הכהן 4/21/1974 כט בניסן תשלד
יהודה אריה פרליגר זכר מנחם נחום 9/2/1974 טו באלול תשלד
ניסים סויסה זכר ימנה ואליהו 9/23/1974 ז בתשרי תשלה
שמואל הלברשטט זכר יעקב 1/7/1976 ה בשבט תשלו
חיים צבי אדלר זכר משה לייזר הכהן 4/14/1976 יד בניסן תשלו
וולוול לוין זכר משה 1/30/1977 יא בשבט תשלז
אבנר הי"ד מיכאלי זכר ישראל הלוי 4/2/1977 טז בשבט תשלז
אבנר מיכאלי זכר ישראל שמחה הלוי 4/2/1977 טז בשבט תשלז
אבנר מיכאלי זכר ישראל שמחה 4/2/1977 טז בשבט תשלז
שמואל מור זכר ניסים 9/8/1977 כה באלול תשלז
שמואל מסורי זכר ניסים 9/8/1977 כה באלול תשלז
אלכסנדר מאיר זכר נתן דוד ושרה 10/2/1977 כ בתשרי תשלח
אהרן שוויכה זכר הרב מנחם ושרה 1/12/1978 ד בשבט תשלח
ישראל גרוסמן זכר שרגא יצחק 8/3/1978 כט בתמוז תשלח
דב שחור זכר גרשון אליהו 8/11/1978 ח באב תשלח
סאלם עצר זכר שמעון 8/27/1978 כד באב תשלח
יואל בנטולילה זכר שלמה 11/16/1978 טז בחשון תשלט
שאול שנלר זכר ישעיהו הלוי 5/16/1979 יט באייר תשלט
סול הי"ד אבודרהם זכר אסתר ממן 5/23/1979 כו באייר תשלט
זהבית הי"ד אבודרהם זכר סול 5/23/1979 כו באייר תשלט
מרים אומן נקבה ישראל 7/30/1979 ו באב תשלט
משה וקנין זכר ימנה 8/23/1979 ל באב תשלט
עזריאל וילנסקי זכר שרגא פייבל ז"ל 11/22/1979 ב בכסלו תשמ
מרדכי שטרן זכר יעקב 3/16/1980 כח באדר תשמ
מסעודה צמח נקבה יחזקאל ורחל צמח 9/23/1980 יג בתשרי תשמא
יעקב ישראל פרנס זכר יששכר וציפורה 1/26/1981 כא בשבט תשמא
יעקב אריה אברמוביץ זכר משה 3/10/1981 ד באדר ב תשמא
יעקב אביב (אפללו) זכר לונה 4/16/1981 יב בניסן תשמא
יעקב דוד קינג זכר שלמה אלימלך 8/5/1981 ה באב תשמא
משה יהודה מילר זכר ישעיהו זליג 1/20/1982 כה בטבת תשמב
אסתר שמחון נקבה מרים 2/10/1982 יז בשבט תשמב
רפאל פלהיימר זכר יואל הלוי 5/26/1982 ד בסיון תשמב
שרה ג´ובני זכר שלומית ושלום סווילם ז"ל 5/28/1982 ו בסיון תשמב
מורן כהן נקבה שמואל וניצה 6/10/1982 יט בסיון תשמב
שלמה אומן זכר אסתר וישראל 6/10/1982 יט בסיון תשמב
שלמה אומן זכר ישראל הי"ו 6/10/1982 יט בסיון תשמב
שלמה אומן זכר ישראל 6/10/1982 יט בסיון תשמב
שלמה הי"ד אומן זכר ישראל 6/10/1982 יט בסיון תשמב
אריה יהושע שטראוס זכר יצחק 6/11/1982 כ בסיון תשמב
אריה יהושע שטראוס זכר יצחק 6/11/1982 כ בסיון תשמב
ניסים עסיס זכר פלילה 6/26/1982 ה בתמוז תשמב
אברהם חיים הי"ד מוצן זכר יוסף 10/6/1982 יט בסיון תשמב
אברהם חיים מוצן זכר יוסף שלמה 10/6/1982 יט בסיון תשמב
רבקה חמו נקבה חנה 10/15/1982 כח בתשרי תשמג
שולמית בן יעקב נקבה אברהם פסח 10/18/1982 א בחשון תשמג
חיה שרה ע"ה וילנסקי נקבה חיים 2/17/1983 ד באדר תשמג
יחיא ג´רופי זכר שלמה ומזל 3/26/1983 יב בניסן תשמג
יוסף בורנשטיין זכר משה 10/1/1983 כד בתשרי תשמד
אסתר מאטיל מיכאלי נקבה משה אהרן פרלשטיין 10/21/1983 יד בחשון תשמד
פינחס הלוי מיכאלי זכר יעקב נחמיה מיכלוביץ 11/3/1983 כז בחשון תשמד
יהודית פריד נקבה מנחם מנדל 12/19/1983 יג בטבת תשמד
יפת בושארי זכר נתן 4/1/1984 כח באדר ב תשמד
מכלוף דהן זכר יהודה 9/30/1984 ד בתשרי תשמה
ביילע פרידוויצר נקבה פרל ויעקב רבינוביץ 1/6/1985 יג בטבת תשמה
שרה עמרוסי נקבה רבקה 2/12/1985 יט בכסלו תשמו
יעקב מרדכי מעט זכר אלימלך 4/16/1985 כה בניסן תשמה
יונה חממה בודנהיימר זכר בתיה 7/24/1985 ו באב תשמה
יוסף יהושע בלאס זכר שמואל 1/14/1986 ד בשבט תשמו
יפה שיינדל גרינהאוז נקבה שלמה חיים הכהן 2/17/1986 ח באדר א תשמו
יחזקאל בקשי זכר עמאם 3/9/1986 כח באדר א תשמו
יליזבטה זילברשטיין נקבה אהרן 11/21/1986 יט בחשון תשמז
שלמה כהן זכר פריחה 2/14/1987 טו בשבט תשמז
בתיה וולף נקבה ר´ שמעון הכהן 4/28/1987 כט בניסן תשמז
קלמן מינסטר זכר חיים 6/10/1987 יג בסיון תשמז
שמעון פופק זכר יצחק 8/5/1987 י באב תשמז
יוסף כחלון זכר מרת וורידה 8/28/1987 ג באלול תשמז
יואל ליפא פרנק זכר נחמיה 10/22/1987 כט בתשרי תשמח
רחל בנישו נקבה פרחה 12/2/1987 יא בכסלו תשמח
מיכאל צלח זכר סעדיה 2/4/1988 טז בשבט תשמח
רחל חן ע"ה נקבה יוסף סאלם בשארי 2/17/1988 כט בשבט תשמח
דוד עובדיה זכר חביבה 3/27/1988 ט בניסן תשמח
דוד עובדיה זכר חביבה 3/27/1988 ט בניסן תשמח
חיים יעקב לינצר זכר שמואל 6/9/1988 כד באלול תשמח
חיים ברל זכר ישראל 7/7/1988 כב בתמוז תשמח
יחזקאל שלזינגר זכר 8/3/1988 כ באב תשמח
צבי רבינוביץ זכר ראובן ובת שבע רחל 1/8/1989 ב בשבט תשמט
זכריה יוסף חג´בי זכר סעידה 2/17/1989 יב באדר א תשמט
יצחק פיירברג זכר חיים הלוי 4/12/1989 ז בניסן תשמט
דוד חברוני זכר יוסף ורינה 10/1/1989 ב בתשרי תשנ
שמחה מור נקבה יעקב 10/20/1989 כא בתשרי תשנ
נעמי עצר זכר שמעון מורחי הלוי 12/15/1989 יז בכסלו תשנ
מרים הורביץ זכר ליבה ויוסף מאיר 3/19/1990 כב באדר תשנ
שמואל שלום זכר שמחה 7/17/1990 כד בתמוז תשנ
תמרה פוזיילוב נקבה רות שורה שחמורוב 7/28/1990 ו באב תשנ
יעקב פרץ זכר איזה 7/29/1990 ז באב תשנ
חיים הלל בקשט זכר יעקב ודבורה 7/31/1990 ט באב תשן
יעקב פרידמן זכר משה יוסף וחנה הנדל 8/2/1990 יא באב תשנ
עדנה יאכט פרנק זכר אברהם 1/14/1991 כח בטבת תשנא
רחל בת תמו אזולאי זכר סלחה 5/2/1991 יח באייר תשנא
שלום הירשפלד זכר שלמה זלמן 5/20/1991 ז בסיון תשנא
יונה סעיד נקבה יפת 5/28/1991 טו בסיון תשנא
אברהם רונס זכר שלום שכנא 6/23/1991 יא בתמוז תשנא
אסתר הלפר נקבה מנחם נחום 9/13/1991 ה בתשרי תשנב
פרידה מינסטר נקבה דוד 9/30/1991 כב בתשרי תשנב
חיים דוד כהן זכר יצחק הכהן 1/22/1992 יז בשבט תשנב
אליהו מאיר קדביל זכר שרה 2/29/1992 כה באדר א תשנב
פישל גלפנד זכר משה 5/17/1992 יד באייר תשנב
יחזקאל הורביץ זכר שרה ורפאל יהודה 5/29/1992 כו באייר תשנב
יגאל אשטמקר זכר סלומון ודינה 10/12/1992 טו בתשרי תשנג
סאלם צלח זכר מוסא 11/8/1992 יב בחשון תשנג
חיה רבקה שינדל נקבה ר´ אהרון 11/17/1992 כא בחשון תשנג
לולו עובדיה זכר רחל 12/18/1992 כג בכסלו תשנג
לייב זילברשטיין זכר ישראל 12/24/1992 כט בכסלו תשנג
הרב שמעון דב זלזניק זכר הרב שלמה זלמן 3/28/1993 ו בניסן תשנג
חוה אש נקבה אברהם צבי 5/6/1993 טו באייר תשנג
יצחק אלבוים זכר שלמה ורחל 9/21/1993 ו בתשרי תשנד
אברהם יצחק ורטהיימר זכר משה 10/30/1993 טו בחשון תשנד
צבי הלד זכר מנחם נחום 11/30/1993 טז בכסלו תשנד
אהרון דוד גרינפלד זכר 12/18/1993 ד בטבת תשנד
רחל לואיס נקבה שלמה 3/16/1994 ד בניסן תשנד
יעקב בן זקן זכר רבקה ויוסף 4/20/1994 ט באייר תשנד
אברהם יואל רפפורט זכר אליעזר 4/26/1994 טו באייר תשנד
גולדה גרינפלד נקבה 5/21/1994 יא בסיון תשנד
שרח מלכה סיביליה נקבה חיים זאב 5/30/1994 כ בסיון תשנד
מכלוף מלכה זכר שמעון 9/13/1994 ח בתשרי תשנה
אריה יגדל זכר יחזקאל 9/19/1994 יד בתשרי תשנה
משה קוג´מן זכר יהודה 9/21/1994 טז בתשרי תשנה
רחל הירשפלד נקבה אברהם צבי פצנבאום 10/14/1994 ט בחשון תשנה
יוסף Kohn זכר דוד הכהן 10/29/1994 כד בחשון תשנה
יעקב שלמה לנדמן זכר צבי הירש 11/24/1994 כא בכסלו תשנה
שלהבת קן זכר הרב משה יששכר 11/27/1994 כד בכסלו תשנה
ביילה עטיל לויץ נקבה אליהו 11/28/1994 כה בכסלו תשנה
מאיר צוברי זכר ישראל 1/17/1995 טז בשבט תשנה
אפרים אברהם זכר דוד 2/10/1995 י באדר א תשנה
צבי חנוך ז"ל גזבר זכר יחיאל אהרון 2/13/1995 יג באדר א תשנה
ישראל סימינובסקי זכר שנאור זלמן 2/27/1995 כז באדר א תשנה
עדנה דיה סרוסי נקבה אסתר דייזי 4/24/1995 כד בניסן תשנה
יהודית מעכא גליקמן נקבה יוסף אנגלברג ז"ל 6/21/1995 כג בסיון תשנה
זיסל בתיה לויט נקבה אליעזר הכהן וטובי ינטה 8/26/1995 ל באב תשנה
חנה איטה מורל נקבה ירחמיאל 8/29/1995 ג באלול תשנה
אברהם זאב הלפר זכר מנחם נחום 10/6/1995 יב בתשרי תשנו
אריה צבי הכהן גולדמן זכר יעקב זאב 10/13/1995 יט בתשרי תשנו
רוזליה לוין נקבה אברהם 11/8/1995 טו בחשון תשנו
יהושע מנחם מנדל אברמוביץ זכר 11/24/1995 א בכסלו תשנו
אסתר רבקה פרידמן נקבה יצחק ורודל 12/1/1995 ח בכסלו תשנו
גיטל רונס נקבה אלכסנדר זאב 12/2/1995 ט בכסלו תשנו
משה צבי לויץ זכר זאב וולף 12/17/1995 כד בכסלו תשנו
אסתר שווייגר נקבה מאיר 1/13/1996 כא בטבת תשנו
סטלה אלמלאח נקבה אסתר כהן 1/17/1996 כה בטבת תשנו
אלטר בן ציון גרשוני זכר הרב ישראל גרשון 1/21/1996 כט בטבת תשנו
מרדכי רפפורט זכר משה יונה 3/6/1996 טו באדר תשנו
נתן קלה זכר חיים שמואל 4/16/1996 כז בניסן תשנו
פלה ציפורה בורנשטיין נקבה יחיאל דוד 7/21/1996 ה באב תשנו
פייגה סין הרשקו ע"ה נקבה נפתלי קופלר 11/7/1996 כה בחשון תשנז
טובה שטיין נקבה אהרון שוורץ 5/9/1997 ג באלול תשנז
אסתר אלגרבלי נקבה סוליקה 5/9/1997 ב באייר תשנז
שמעון אלגרבלי זכר חביבה 5/9/1997 ב באייר תשנז
חיים שלום ברוק זכר יוסף אברהם 6/16/1997 יא בסיון תשנז
אברהם הירש זכר יצחק יואל 8/26/1997 כג באב תשנז
חיים חנניה יעקב מנדלקורן זכר אריה ונורית 10/19/1997 יח בתשרי תשנח
עזרא כץ זכר שלמה חיים הכהן 11/23/1997 כג בחשון תשנח
גנענדיל בלאס נקבה שמעון 11/26/1997 כו בחשון תשנח
יצחק מנחם פרידמן זכר יהושע העשל 12/1/1997 ב בכסלו תשנח
אסתר ברנז נקבה זלדה 12/26/1997 כז בכסלו תשנח
יונה כהן זכר גבריאל מאיר 1/7/1998 ט בטבת תשנח
יונה כהן זכר גבריאל מאיר 1/7/1998 ט בטבת תשנח
עזרא רבינוביץ זכר דוד ורייזל קליש 1/18/1998 כ בטבת תשנח
בתיה סולוביי נקבה חיים 1/22/1998 כד בטבת תשנח
עמוד קן זכר הרב משה יששכר 1/27/1998 כט בטבת תשנח
רחמים כהן צמח זכר רחל 1/30/1998 ג בשבט תשנח
רבקה אברמוביץ נקבה אהרון 2/11/1998 טו בשבט תשנח
פרל גלברט נקבה ר´ יעקב 4/30/1998 ד באייר תשנח
חנה מורל נקבה מרדכי אליעזר 8/31/1998 ט באלול תשנח
ירחמיאל פוקס זכר דוד 10/10/1998 כ בתשרי תשנט
שלמה יפרח זכר חביבה 11/15/1998 כו בחשון תשנט
נחום בער שלדובסקי זכר חיים ז"ל 12/28/1998 ט בטבת תשנט
חיים אשר טופר זכר יעקב יצחק 3/14/1999 כו באדר תשנט
חיים מרדכי ברמסון ז"ל זכר אלכסנדר זיסקנד 6/11/1999 כז בחשון תשס
מרים הירש נקבה אליעזר קנרק 9/20/1999 י בתשרי תשס
חיים שלום הורביץ זכר ברוך לייב 10/11/1999 א בחשון תשס
מרגלית שרייבר נקבה רחל ושלום יזדי 10/15/1999 ה בחשון תשס
דינה אשטמקר זכר חנה ג´ירד 11/12/1999 ג בכסלו תשס
שמואל מאיר גנזל זכר משה 11/27/1999 יח בכסלו תשס
נפתלי גלברט זכר הרב יהושע 12/31/1999 כב בטבת תשס
שמואל וקיל זכר אליהו ומרים 1/19/2000 יב בשבט תשס
רבקה קדביל ע"ה נקבה חנה 1/23/2000 טז בשבט תשס
מנחם מנדל לוין זכר שלמה זלמן 2/17/2000 יא באדר א תשס
לאה ארנברג נקבה יצחק מנחם ושיינדל 4/8/2000 ג בניסן תשס
מכילה שניצלר זכר 4/15/2000 י בניסן תשס
נוגה לונה קאופמן נקבה יעקב 4/28/2000 כג בניסן תשס
יעיש מור יוסף זכר ניסים וסוליקה ז"ל 5/1/2000 כו בניסן תשס
רשא לויץ נקבה שמואל 5/30/2000 כה באייר תשס
אשר אנשל שוגר זכר אברהם יעקב 7/24/2000 כא בתמוז תשס
אברהם חיים קלה זכר ישראל 9/8/2000 ח באלול תשס
שלום משה (מייקל) סלסני זכר אברהם 10/1/2000 ג בשבט תשס
בנימין פרידוויצר זכר בת שבע ומנחם מנדל 10/14/2000 טו בתשרי תשסא
אהובה הלד נקבה משה 10/21/2000 כב בתשרי תשסא
אהרן חמו זכר ג´מילה 10/29/2000 ל בתשרי תשסא
אברהם ראשי זכר משה 2/6/2001 יג בשבט תשסא
אהרן הכהן זכר מזל טוב 2/22/2001 כט בשבט תשסא
יהודית מלמד נקבה נח 2/26/2001 ג באדר תשסא
פשא רחל ברוק נקבה ר´ צבי שמחה ברנשטיין 3/4/2001 ט באדר תשסא
שמואל נשר זכר יצחק צבי 3/30/2001 ו בניסן תשסא
נתן אלבאום זכר שאול הלוי 4/10/2001 יז בניסן תשסא
חנוך שיפמילר זכר ברוך יעקב 5/6/2001 יג באייר תשסא
שמעון חייקין זכר לודמילה וגריגור 5/10/2001 יז באייר תשסא
יפה לרמן נקבה אברהם משה 7/9/2001 יח בתמוז תשסא
קטה אומן (כהן) נקבה אליהו 8/23/2001 ד באלול תשסא
הרטה לאה גולדשמידט נקבה זאב שטרוה 8/25/2001 ו באלול תשסא
פסח יהודה ליבור זכר הרב פנחס הלוי 9/11/2001 כג באלול תשסא
אליעזר וינשטוק זכר בנימין 9/19/2001 ב בתשרי תשסב
אסתר רבינוביץ נקבה דוד ורייזל קפלן 11/13/2001 כז בחשון תשסב
ישראל נחמן זכר מאיר 1/2/2002 יח בטבת תשסב
גדי פיינשטט זכר יוסף ז"ל ויעל 1/31/2002 יח בשבט תשסב
הינדא לאה חיה גרינוולד זכר אברהם לו 2/18/2002 ו באדר תשסב
חיים טרכטינגוט זכר יצחק 3/5/2002 כא באדר תשסב
יעקב סין הרשקו ז"ל זכר עזריאל 3/11/2002 כז באדר תשסב
אסתר צירקא צוקרברוד נקבה ר´ יעקב שטיינברג 3/16/2002 ג בניסן תשסב
ישראל ורטהימר זכר צבי 3/16/2002 ג בניסן תשסב
משה אהרן סולוביי זכר ירחמיאל 3/22/2002 ט בניסן תשסב
רחל לאה וייס נקבה גבריאל 4/21/2002 ט באייר תשסב
ניסל אדלר נקבה אברהם אלתר 4/28/2002 טז באייר תשסב
לאה פייגה זליקוביץ זכר יעקב הכט ז"ל 5/19/2002 ח בסיון תשסב
יהודה אריה ז"ל גולדשטיין זכר יצחק וחסיה 5/24/2002 יג בסיון תשסב
בועז אלוף זכר שולמית 6/18/2002 ח בתמוז תשסב
בנימין שבתאי זכר פרידה 7/3/2002 כג בתמוז תשסב
יוסף זליקוביץ זכר דב 10/7/2002 א בחשון תשסג
יעקב נתן לרמן זכר טוביה 10/21/2002 טו בחשון תשסג
אברהם חי אברהם זכר משה ושרה 10/27/2002 כא בחשון תשסג
רחל לאה אפשטיין זכר הרב יצחק 11/18/2002 יג בכסלו תשסג
מלכה קניגסברג נקבה שמואל אליעזר בוק ז"ל 12/8/2002 ג בטבת תשסג
צפורה פלהיימר נקבה אברהם פרויליך 12/26/2002 כא בטבת תשסג
משה בצלאל בלזם זכר רפאל 1/4/2003 כח באדר ב תשסג
גניה כץ נקבה 1/5/2003 ב בשבט תשסג
משה אלבז זכר אסתר 1/21/2003 יח בשבט תשסג
מנחם הורוביץ זכר יהודה הלוי 3/13/2003 ט באדר ב תשסג
שמעון ישורון זכר צבי יהודה 3/20/2003 טז באדר ב תשסג
איטה לאה דרזנר נקבה משה לייזר 4/5/2003 ג בניסן תשסג
יפת חסן נקבה אהרן 4/14/2003 יב בניסן תשסג
אביה יששכר דב פריד זכר אברהם יהודה 6/25/2003 כה בסיון תשסג
שמעון יוסף בנישו זכר שמחה 7/1/2003 א בתמוז תשסג
אפרים חיים רוקח זכר שאול 8/21/2003 כג באב תשסג
ר´ משה צדקני זכר 8/25/2003 כז באב תשסג
מסעוד אבודרהם זכר זוהרה 10/6/2003 י בתשרי תשסד
נח אברהם אופנהיימר זכר חיים יהודה 10/31/2003 ה בחשון תשסד
צילה אוירבך נקבה אריה לייב 11/27/2003 ב בכסלו תשסד
יוסף מנחם ארנברג זכר יעקב צבי ויכט 12/14/2003 יט בכסלו תשסד
גרציה בבה ע"ה סבתו נקבה אסתר סלם 12/20/2003 כה בכסלו תשסד
חנה דינה ברל נקבה שלום יוסף 12/21/2003 כו בכסלו תשסד
שלום סעיד זכר מחפוד 1/1/2004 ז בטבת תשסד
ז´ז´ו חימי נקבה חשיבה 1/8/2004 יד בטבת תשסד
דוד צבי פיש זכר אריה לייב 1/31/2004 ח בשבט תשסד
ניסים סויסה זכר מכלוף ורג´ינה 2/10/2004 יז בתשרי תשסה
רחל לביאה גרוסמן נקבה ברוך יהושע ירחמיאל 2/16/2004 כד בשבט תשסד
חיים גרשוןן מסינג´ר זכר צבי 3/10/2004 יז באדר תשסד
נעמה סמואל נקבה יוסף צבי ומרים 5/23/2004 ג בסיון תשסד
כמרה ע"ה כהן נקבה מרת זוהרה 6/18/2004 כט בסיון תשסד
יוכבד ארליך נקבה יצחק מאיר 7/16/2004 כז בתמוז תשסד
אביעזרי וולף זכר הרב פנחס 10/31/2004 טז בחשון תשסה
נפתלי צבי וולטר שטרן זכר שמעון 11/30/2004 יז בכסלו תשסה
שושנה ברכיהו נקבה משה ובלה 12/3/2004 כ בכסלו תשסה
גואל פוזיילוב זכר שרה 1/11/2005 א בשבט תשסה
שמעון אריה מאיר זכר מאיר 1/14/2005 ד בשבט תשסה
ציון ויצמן זכר רחל 1/17/2005 ז בשבט תשסה
אדמונד יחיא אברהם זכר זרי 1/22/2005 יב בשבט תשסה
דינה לאה שאולזון נקבה יצחק יעקב ושרה 1/31/2005 כא בשבט תשסה
משה עייאש זכר פרחה 1/31/2005 כא בשבט תשסה
ארלט עידית אברהם נקבה מסעודה 3/9/2005 כח באדר א תשסה
חיים זאב בנדרימר זכר לאה 3/9/2005 כח באדר א תשסה
חיים אנוש זכר הרב שמחה 3/25/2005 יד באדר ב תשסה
מרדכי בן משה כהן זכר יצחק 4/15/2005 ו בניסן תשסה
רייזל דבורה לואיס נקבה דלמה 4/30/2005 כא בניסן תשסה
הינדה ציכטיגר נקבה 6/15/2005 ח בסיון תשסה
נעמי רייזל שפירא נקבה ישעיהו ושרה רחל 7/29/2005 כב בתמוז תשסה
גיטי קושלנד (אומן) נקבה יקותיאל יהודה 8/1/2005 כה בתמוז תשסה
חיה רבקה יונגסטר נקבה שלמה ליפא 9/13/2005 ט באלול תשסה
דוד גוטמן זכר יחזקאל 11/5/2005 ג בחשון תשסו
אסתר ג´רופי נקבה שרה ואהרון ג´וב 11/12/2005 י בחשון תשסו
חווה רייזל סיביליה נקבה נחום שלמה 11/28/2005 כו בחשון תשסו
שמואל יעקב ורטהימר זכר זכריה יפה 12/8/2005 ז בכסלו תשסו
יוסף הי"ד שוק זכר פנחס ומרים 12/16/2005 טו בכסלו תשסו
סימה מירל בנדרימר נקבה לאה זולונדק 2/21/2006 כג בשבט תשסו
בלה זינגרמן נקבה אליהו ומרים 3/10/2006 י באדר תשסו
משה אברהם גרשינסקי זכר זאב וחיה 3/26/2006 כו באדר תשסו
נחמן בן יעקב זכר חנה ויעקב 3/30/2006 א בניסן תשסו
חנה וינשטוק נקבה יצחק דוד 4/14/2006 טז בניסן תשסו
בן ציון גליק זכר חיים צבי הכהן ז"ל 4/24/2006 כו בניסן תשסו
משה ברוך וינברג זכר ישראל נחמן 5/5/2006 ז באייר תשסו
גאולה לאה טרכטינגוט נקבה חיים יהודה ליב 6/11/2006 טו בסיון תשסו
נחמה גולדמן נקבה פסח מאיר 6/14/2006 יח בסיון תשסו
רות המבורגר נקבה אהרן יצחק תמרי 7/6/2006 יא בסיון תשסו
רחל ע"ה אברהם נקבה סלמה 7/27/2006 ב באב תשסו
יונה בורנשטיין זכר יעקב יצחק 7/27/2006 ב באב תשסו
דוד ליפמאן לוברבוים זכר מרדכי יצחק 8/9/2006 טו באב תשסו
שרה גלרנטר נקבה חיים משה 8/16/2006 כב באב תשסו
יוסף בן לולו זכר עישא 9/2/2006 ט באלול תשסו
פנינה וויזל נקבה יעקב שמעון 9/3/2006 י באלול תשסו
יואל קרנטמן זכר שמעון טוביה 9/11/2006 יח באלול תשסו
צבי הרי קאופמן זכר מנדל אייזיק 9/15/2006 כב באלול תשסו
אלגריה חשואל נקבה רחל 10/8/2006 טז בתשרי תשסז
זאב שווייגר זכר יהושע פאלק 11/15/2006 כד בחשון תשסז
שרה מאשה אולך נקבה יקותיאל יהודה 11/22/2006 א בכסלו תשסז
חנה גיטל סיטרואן נקבה מאיר באנדע 12/15/2006 כד בכסלו תשסז
משה ראשי זכר מנחם 12/24/2006 ג בטבת תשסז
יוסף קניגסברג זכר אברהם משה ז"ל 1/21/2007 ב בשבט תשסז
ניסים בר יוסף זכר לולו 1/26/2007 ז בשבט תשסז
רותי ע"ה עמנואל נקבה מיכאל ועליזה לוי 3/1/2007 יא באדר תשסז
מרים מרוני חברוני נקבה סוליקה 3/23/2007 ד בניסן תשסז
מנחם אשר מעוז זכר נתן 3/25/2007 ו בניסן תשסז
מכלוף סויסה זכר יעל וניסים 5/1/2007 טו בטבת תשסז
דניאל אבלס זכר עדנה ולסלי 6/16/2007 ל בסיון תשסז
מרדכי אביטן זכר רחל 6/30/2007 יד בתמוז תשסז
חיים אלעזר וסרטייל זכר אלעזר הלוי 7/3/2007 יז בתמוז תשסז
רחמים הרוש זכר יקוט 7/12/2007 כו בתמוז תשסז
שרה אנוש נקבה הרב בן ציון 7/26/2007 יא באב תשסז
ר´ יצחק יהודה קורצוויל זכר מיכאל 8/6/2007 כב באב תשסז
ברכה גליק נקבה יעקב 9/15/2007 ג בתשרי תשסח
אסתר שנקולבסקי נקבה לבית יעקבס 9/23/2007 יא בתשרי תשסח
ויקטוריה זילכה נקבה חנה 10/29/2007 יז בחשון תשסח
רחל גולדהגן ע"ה נקבה מרדכי ואלה ויינשטיין 11/24/2007 יד בכסלו תשסח
שלמה יחיאל קאופמן זכר אליעזר ושרה 11/29/2007 יט בכסלו תשסח
יצחק שולמן זכר איסר 12/10/2007 א בטבת תשסח
משה דב גרוס זכר מנשה 12/31/2007 כב בטבת תשסח
אהרון שטיינמץ זכר יוסף יוזפא 1/11/2008 ד בשבט תשסח
יצחק אהרון גליקמן זכר שלום מאיר ז"ל 1/27/2008 כ בשבט תשסח
יואל זאב אינטרקט זכר יוסף הלוי 2/3/2008 כז בשבט תשסח
פיבי וקנין נקבה שמחה 2/4/2008 כח בשבט תשסח
חנה רפפורט נקבה אברהם 2/9/2008 ג באדר א תשסח
משה הכהן ז"ל זכר אברהם וקלארה 3/16/2008 ט באדר ב תשסח
משה ברק זכר מאיר פלשנר 3/28/2008 כא באדר ב תשסח
אהרון יעקב אברמוביץ זכר נפתלי 3/31/2008 כד באדר ב תשסח
חיה צביה אלבאום נקבה דוד בעריש 4/2/2008 כו באדר ב תשסח
אהרון דוד ארליך זכר אלטר 4/2/2008 כו באדר ב תשסח
רחל ג´אן נקבה שמעון ושרה 4/10/2008 ה בניסן תשסח
אברהם גרינספלד זכר רבי פרץ 4/15/2008 י בניסן תשסח
מאיר נוימן זכר יצחק אייזיק 6/24/2008 כא בסיון תשסח
אליהו חייט זכר אלגרה 8/2/2008 א באב תשסח
דבורה לאה קרנטמן נקבה אברהם 8/9/2008 ח באב תשסח
ישראל שמחה מיכאלי זכר פנחס הלוי 8/30/2008 כט באב תשסח
מרים רייך נקבה מרדכי ברוך בענדיט 9/6/2008 ו באלול תשסח
רחל יוסף נקבה יצחק ומרים אברהם 9/21/2008 כא באלול תשסח
מלכה וולף נקבה יששכר דב 10/2/2008 ג בתשרי תשסט
צבי לנדאו זכר אליעזר נתן הלוי 10/6/2008 ז בתשרי תשסט
יוסף חיים כהן צמח זכר זהבה 12/6/2008 ט בכסלו תשסט
אשר וסרטייל זכר שלום 12/6/2008 ט בכסלו תשסט
יוסף אליהו זיגלמן זכר אברהם שלמה 1/11/2009 טו בטבת תשסט
קוטי הרוש נקבה עיישה 3/28/2009 ג בניסן תשסט
אילה חיה גוטמן נקבה משה ויוכבד 3/30/2009 ה בניסן תשסט
יעקב יצחק קרנטמן זכר יוסף 4/3/2009 ט בניסן תשסט
הדסה אביאור נקבה הרב דוד וחיה 4/7/2009 יג בניסן תשסט
משה ניסנוב זכר גבריאל ותמרה 4/17/2009 כג בניסן תשסט
רייצא רחל סימינובסקי נקבה דוד אליהו 4/25/2009 א באייר תשסט
נתן צבי אולך זכר מרדכי 5/23/2009 כט באייר תשסט
אברהם אבקסיס זכר ימימה 6/1/2009 י בטבת תשסט
שלום גריידי זכר שמעון 6/16/2009 כד בסיון תשסט
לאה פייגה חיה פרידלר נקבה מנחם מנדל 8/23/2009 ג באלול תשסט
יצחק אריה פרידלר זכר יוסף צבי הלוי 8/23/2009 ג באלול תשסט
שרה אברהם נקבה משה ורבקה מוזס 9/14/2009 כה באלול תשסט
גיטל שטרן נקבה משה 9/14/2009 כה באלול תשסט
רעייה קמפנר נקבה ישראל בשמשניקוב 10/8/2009 כ בתשרי תשע
מיכאל צבי שטרן זכר אברהם ברוך ואידל הי"ד 10/12/2009 כד בתשרי תשע
אברהם דה לנגה זכר אהרון הלוי 10/29/2009 יא בחשון תשע
דוד ברמץ זכר חיים יהושע 11/8/2009 כא בחשון תשע
שרה גריידי נקבה יחיא 12/8/2009 כא בכסלו תשע
ישראל מאיר חן זכר חיים יוסף 12/9/2009 כב בכסלו תשע
מנחם דוד יונגסטר זכר מאיר צבי 12/29/2009 יב בטבת תשע
מיכאל מונק זכר מתתיהו 1/3/2010 יז בטבת תשע
דינה חדד נקבה חנה 1/27/2010 יב בשבט תשע
דבורה מרים נתנאל יוספי נקבה יונה ומנחם משה 1/30/2010 טו בשבט תשע
חוה לאה רפפורט נקבה אברהם 2/16/2010 ב באדר תשע
אלברט אלביג זכר תפחה 2/19/2010 ה באדר תשע
עזרא סבטו זכר פרידה 2/19/2010 ה באדר תשע
אסף יחיאל ריבלין זכר חיים אפרים 3/7/2010 כא באדר תשע
משה קמפנר זכר לייב 3/26/2010 יא בניסן תשע
עדנה (הזה) גליק נקבה משה מרדכי הכהן ז"ל 4/7/2010 כג בניסן תשע
גיטל טובה הרשקוביץ זכר לוי יצחק מרקובסקי 4/12/2010 כח בניסן תשע
סיון דבירי בן בשט נקבה עדנה 4/18/2010 ד באייר תשע
מאיר שטיינמץ זכר אהרן 5/3/2010 יט באייר תשע
אסתר פרידה פופק נקבה אפרים 6/20/2010 ח בתמוז תשע
יהונתן שמואל שוהם זכר מרים 6/21/2010 ט בתמוז תשע
יששכר בן עדי זכר רינה 7/15/2010 ד באב תשע
אליעזר אבידן זכר חסיבה 7/17/2010 ו באב תשע
שיינדל פלדמן זכר אלכסנדר 8/6/2010 כו באב תשע
אשר אנשל דרזנר זכר יצחק יואל 8/18/2010 ח באלול תשע
מאשה פיירברג נקבה אלחנן 9/5/2010 כו באלול תשע
משה טמבור זכר ישראל 9/10/2010 ב בתשרי תשעא
שלמה גולדברג זכר יחזקאל 9/10/2010 ב בתשרי תשעא
רחל בן דוד נקבה משה 9/17/2010 ט בתשרי תשעא
רחל בן דוד זכר משה רייכרד 9/17/2010 ט בתשרי תשעא
צ´רנה גרינשטיין נקבה שרגא פייביש 10/12/2010 ד בחשון תשעא
חגית גילקרוב זכר שרה 11/3/2010 כו בחשון תשעא
חנה יגדל נקבה דוד 11/28/2010 כא בכסלו תשעא
ראובן תמם מתנאל זכר צורישדי ושרינה 12/9/2010 ב בטבת תשעא
ריקל רוז הרשקוביץ נקבה שרגא יצחק 12/31/2010 כד בטבת תשעא
אלה (אלקה) מילר נקבה אליעזר הכהן 1/9/2011 ד בשבט תשעא
עמרם זכר פרחה 1/19/2011 יד בשבט תשעא
יצחק מנחם אוירבך זכר יעקב שמעון 1/25/2011 כ בשבט תשעא
דוד מאיר רייך זכר נתן 1/29/2011 כד בשבט תשעא
טילי יהודית מאיר זכר אריה וחיה 2/28/2011 כד באדר א תשעא
משה מרדכי הכהן גליק זכר יצחק גליק 3/8/2011 ב באדר ב תשעא
אברהם טרנוגרודסקי זכר יוסף 3/11/2011 ה באדר ב תשעא
תמרה רוזנבלום נקבה שרה איטה ויעקב 3/12/2011 ו באדר ב תשעא
סטלה צמח נקבה אסתר ומשה קמחי 3/20/2011 יד באדר ב תשעא
טשרנע דבורה גרשינסקי נקבה יוסף ופנינה 4/4/2011 כט באדר ב תשעא
מנחם הלל שלום כהן זכר עקיבא יוסף 4/10/2011 ו בניסן תשעא
דוד וקנין זכר פיבי 4/23/2011 יט בניסן תשעא
זוהרה אל על ע"ה נקבה שרה 5/2/2011 כח בניסן תשעא
זושא גלפנד זכר חיים מאיר 5/7/2011 ג באייר תשעא
גדליה ארונסון זכר אברהם יצחק 5/15/2011 יא באייר תשעא
אסתר שחור נקבה יום טוב ליפמן 5/19/2011 טו באייר תשעא
חנה ביילה נוימן ע"ה נקבה יצחק 5/31/2011 כז באייר תשעא
חיים זכר יעקב גוטנסקי ז"ל 6/7/2011 ה בסיון תשעא
מרים פסטרנק נקבה יוסף 8/11/2011 יא באב תשעא
ליאור כהן צמח זכר זהבה 8/11/2011 יא באב תשעא
רחל איטה גרשוני נקבה שלמה אלחנן גורד 8/15/2011 טו באב תשעא
מנחם מינץ זכר שמחה 8/17/2011 יז באב תשעא
רמי בן דוד זכר יששכר ושפרה בן דוד ז"ל 8/17/2011 יז באב תשעא
רמי בן דוד זכר יששכר ושפרה בן 8/17/2011 יז באב תשעא
אנט חנה אביב (אפללו) נקבה מרים 8/28/2011 כח באב תשעא
אדל גרוסמן נקבה טוביה הכהן 9/11/2011 יב באלול תשעא
רבקה נעמה זכר שפרה ז"ל 9/21/2011 כב באלול תשעא
יקוט חמו זכר מרים 9/29/2011 א בתשרי תשעב
מייקל עבודי זכר אסתר דייזי 9/29/2011 א בתשרי תשעב
אלינור(חיה בתיה ברקאי נקבה נחום דב בהר 10/8/2011 י בתשרי תשעב
איטה יפה בר חי נקבה חיים 10/8/2011 י בתשרי תשעב
בוגרי הישיבה זקס נקבה זכריה יפה 10/8/2011 י בתשרי תשעב
הורים ואחים אונגר נקבה אליהו 10/8/2011 י בתשרי תשעב
ברטה לופו נקבה יעקב לייב 10/8/2011 י בתשרי תשעב
אהרון מוסקוביץ זכר חביבה ודוד 10/8/2011 י בתשרי תשעב
ישראל לופו זכר יעקב לייב 10/8/2011 י בתשרי תשעב
בן ציון בנימין זכר יעקב ודבורה 10/8/2011 י בתשרי תשעב
אשר לופו זכר יעקב לייב 10/8/2011 י בתשרי תשעב
משה גליצר זכר חיים 10/9/2011 יא בתשרי תשעב
יהודה ראובן אסרף זכר שמחה 10/16/2011 יח בתשרי תשעב
יצחק לילי זכר צבי 10/20/2011 כב בתשרי תשעב
טוני מתנאל נקבה צורישדי וג´וליה 10/27/2011 כט בתשרי תשעב
יצחק מנדלסון זכר חנינה ליפא 11/11/2011 יד בחשון תשעב
זלדה רחל גליצר נקבה ברוך 12/21/2011 כה בכסלו תשעב
טוביה בן פזי זכר חנוך 12/22/2011 כו בכסלו תשעב
הרצל נחמיה יוסף זכר רחל 12/29/2011 ג בטבת תשעב
גרשון יהודה פריד זכר צבי אביגדור 1/12/2012 יז בטבת תשעב
אפרים ישי לוי זכר שלמה 2/12/2012 יט בשבט תשעב
רפאל אביחצרא זכר הרב יוסף 2/12/2012 יט בשבט תשעב
אברהם סרי זכר הרב שלום 2/19/2012 כו בשבט תשעב
נחמה לילי נקבה חיה רחל 3/12/2012 יח באדר תשעב
אברהם יצחק אשלג זכר גדליהו 4/2/2012 יא בשבט תשעב
אלכסנדר גודינגר זכר שרגא פייבל 4/24/2012 ב באייר תשעב
שרה זהירה נקבה ר´ שלום חרבי 5/14/2012 כב באייר תשעב
עדה וולף נקבה אליהו 5/26/2012 ה בסיון תשעב
יפה שיינדיל בן פזי נקבה ברוך שלמה 5/28/2012 ז בסיון תשעב
ישעיהו רוטר זכר קלמן 6/13/2012 כג בסיון תשעב
הרצל אליהו לוי זכר מלכה 7/20/2012 א באב תשעב
מוסיא ברזין נקבה גרשון יעקב 7/28/2012 ט באב תשעב
זהבה אברג´יל נקבה פרחה 7/28/2012 ט באב תשעב
פרימט גולדשטיין נקבה יצחק וחסיה 7/28/2012 ט באב תשעב
ברכה לאה מוזס נקבה אפרים פישל ודבורה 7/28/2012 ט באב תשעב
סבים וסבתות גלרנטר נקבה חיים משה 7/28/2012 ט באב תשעב
בתיה גולדשטיין נקבה אברהם יעקב 7/28/2012 ט באב תשעב
ורנר מיכאל אנגלמאייר זכר יחזקאל 7/28/2012 ט באב תשעב
סבים וסבתות וייס זכר גבריאל 7/28/2012 ט באב תשעב
יונה אשלג זכר אברהם וחיה 7/28/2012 ט באב תשעב
דניאל אברהם גרונהאואר זכר מאיר 8/1/2012 יג באב תשעב
ציפורה אלהב נקבה שמחה עזוז 8/12/2012 כד באב תשעב
לאה שטורך ז"ל נקבה רחל 8/16/2012 כח באב תשעב
זכריה מנחם שטורך ז"ל זכר רחל 8/24/2012 ו באלול תשעב
נינה גיננדל נבנצאל נקבה צורישדי ושרינה 9/17/2012 ט באב תשעב
פנינה לרנר נקבה משה ורבקה 9/17/2012 ט באב תשעב
שיינדל גלפנד נקבה אלכסנדר פלדמן 9/17/2012 ט באב תשעב
מלכה ברכה לרנר נקבה יעקב מרדכי ומלכ 9/17/2012 ט באב תשעב
מרים פרוכטר נקבה שלמה 9/17/2012 ט באב תשעב
רבקה לרנר נקבה יעקב מרדכי ומלכ 9/17/2012 ט באב תשעב
טובה בינה גרטי קושלנד נקבה משה 9/17/2012 ט באב תשעב
אסתר מוסקוביץ נקבה מינדל והינדה 9/17/2012 ט באב תשעב
פני אנגלמאייר נקבה עזריאל 9/17/2012 ט באב תשעב
חנה גיטל קורנפלד נקבה חנה 9/17/2012 ט באב תשעב
ביילע בלנק נקבה רפאל 9/17/2012 ט באב תשעב
רעננה מרים בר חי נקבה יוסף אריה ופרומ 9/17/2012 ט באב תשעב
עיידה רחל פרוכטר נקבה יוסף 9/17/2012 ט באב תשעב
ציפורה יוכבד קורנפלד נקבה חנה 9/17/2012 ט באב תשעב
תמר דבורה מייזליש נקבה יהודה מיכאל 9/17/2012 ט באב תשעב
שושנה נבנצאל נקבה צורישדי ושרינה 9/17/2012 ט באב תשעב
שיינדל יפה ברגר נקבה שמחה 9/17/2012 ט באב תשעב
לבנה מוסקוביץ נקבה לאה ויהודה 9/17/2012 ט באב תשעב
רבקה רייזל קורנפלד נקבה חנה 9/17/2012 ט באב תשעב
סוזי אסתר אנגלמאייר נקבה ברוך 9/17/2012 ט באב תשעב
סבים וסבתות שלדובסקי נקבה זאב וולף 9/17/2012 ט באב תשעב
שושנה שילר נקבה עזרא 9/17/2012 ט באב תשעב
מזל שילר נקבה נוסא 9/17/2012 ט באב תשעב
סופי לופו נקבה יעקב לייב 9/17/2012 ט באב תשעב
זימבול לופו נקבה יעקב לייב 9/17/2012 ט באב תשעב
חיה שרה שיפמן נקבה זאב וולף 9/17/2012 ט באב תשעב
סימה לוין נקבה אדל שלי 9/17/2012 ט באב תשעב
פרומה לופו נקבה יעקב לייב 9/17/2012 ט באב תשעב
שרה לוין נקבה סוליקה 9/17/2012 ט באב תשעב
שרה לוי נקבה מלכה 9/17/2012 ט באב תשעב
לאה יעקובי נקבה פנחס 9/17/2012 ט באב תשעב
שרה בלומה לינצר נקבה שמואל 9/17/2012 ט באב תשעב
פסח יהודה קאופמן זכר פנחס הלוי 9/17/2012 ט באב תשעב
ישראל משה ברזין זכר יחיאל 9/17/2012 ט באב תשעב
יהושע מנחם מנדל קסוביץ זכר שמואל אליעזר בו 9/17/2012 ט באב תשעב
בצלאל לוין זכר יעקב לייב 9/17/2012 ט באב תשעב
שלום פרמנטק זכר יהושע העשל 9/17/2012 ט באב תשעב
שמואל בר חי זכר דוד משה 9/17/2012 ט באב תשעב
יהודה לרנר זכר יעקב מרדכי ומלכ 9/17/2012 ט באב תשעב
יחיאל ברגר זכר שמחה 9/17/2012 ט באב תשעב
זאב לרנר זכר יעקב יצחק ופריד 9/17/2012 ט באב תשעב
שלום מייזליש זכר נתנאל 9/17/2012 ט באב תשעב
שמחה טוביה פרוכטר זכר יוסף חיים הלוי 9/17/2012 ט באב תשעב
משה לופו זכר יעקב לייב 9/17/2012 ט באב תשעב
אפרים שילר זכר מרדכי 9/17/2012 ט באב תשעב
משה לוין זכר סוליקה 9/17/2012 ט באב תשעב
שמאי יעקובי זכר יצחק 9/17/2012 ט באב תשעב
הרב שמעון יחיאל איברשטערק זכר 9/17/2012 א בתשרי תשעג
צבי הירש אנגלמאייר זכר דוד דוב 9/17/2012 ט באב תשעב
בוגרי הישיבה קן זכר משה יששכר 9/17/2012 ט באב תשעב
מאיר מישל סבג זכר חסיבה 9/17/2012 ט באב תשעב
דוד לוי זכר דבורה 9/17/2012 ט באב תשעב
רפאל ציון אברהם זכר אסתר מנחם 9/17/2012 ט באב תשעב
בנימין בלנק זכר רפאל 9/17/2012 ט באב תשעב
יצחק פרוכטר זכר גרשון יעקב 9/17/2012 ט באב תשעב
בנימין נבנצאל זכר צורישדי ושרינה 9/17/2012 ט באב תשעב
שמואל פנחס קורנפלד זכר חנה 9/17/2012 ט באב תשעב
מנשה יוסף נבנצאל זכר צורישדי ושרינה 9/17/2012 ט באב תשעב
צבי ברגר זכר שמחה 9/17/2012 ט באב תשעב
מנחם אברהם זכר אסתר 9/17/2012 ט באב תשעב
שמעון צבי מושבי זכר פנחס 9/17/2012 ט באב תשעב
אברהם קורנפלד זכר חנה 9/17/2012 ט באב תשעב
עמנואל לופו זכר יעקב לייב 9/17/2012 ט באב תשעב
יהושע דוד גולדברג זכר יצחק זאב 9/17/2012 ט באב תשעב
יעקב מרדכי לרנר זכר יעקב מרדכי ומלכ 9/17/2012 ט באב תשעב
יעקב מוסקוביץ זכר משה וחנה 9/17/2012 ט באב תשעב
עמרם דנוך זכר פרחה 9/17/2012 ט באב תשעב
צבי גולדשטיין זכר יצחק וחסיה 9/17/2012 ט באב תשעב
שלמה לרנר זכר יעקב מרדכי ומלכ 9/17/2012 ט באב תשעב
עקיבא מוזס זכר אפרים פישל ודבו 9/17/2012 ט באב תשעב
יהודה אריה לייב קורנפלד זכר חנה 9/17/2012 ט באב תשעב
משה לרנר זכר אהרון ודבורה לא 9/17/2012 ט באב תשעב
מרדכי גולדשטיין זכר אברהם יעקב 9/17/2012 ט באב תשעב
משה דורון זכר שרה 9/17/2012 ט באב תשעב
חנה חנית אלבז נקבה אהרן ובתיה 10/7/2012 כא בתשרי תשעג
מנחם מנדל מוזס זכר אפרים פישל ז"ל 11/4/2012 יט בחשון תשעג
פנינה רבקה מיזליש ע"ה נקבה משה צבי 11/7/2012 כא בתמוז תשעב
חייקא מלכה הרשקוביץ נקבה חנוך הענעך 1/1/2013 כה באדר תשעא
חיים שמחון זכר שמחה 1/1/2013 כח באדר תשנב
משה יצחק שמיר זכר הרב יוסף גאל-דו 1/1/2013 כז באדר תשסח
יונה שרעבי נקבה ראומה ויוסף 1/5/2013 כג בטבת תשעג
אברהם אריה זרנצ´ני זכר משה יוסף ושרה מינדל 1/11/2013 כט בטבת תשעג
מרת סימה מלכה קורצוויל נקבה אליעזר הלוי הורוביץ 2/3/2013 כג בשבט תשעג
ישראל מאיר אברמוביץ זכר נפתלי הרץ 2/9/2013 כט בשבט תשעג
כדורי נאווי זכר ויקטוריה 3/15/2013 ד בניסן תשעג
כדורי נאווי זכר ויקטוריה 3/15/2013 ד בניסן תשעג
יצחק רואש זכר פרחה 3/23/2013 יב בניסן תשעג
שושנה מרים בן יעקב ע"ה נקבה קלמן ופרידה 3/28/2013 יז בניסן תשעג
אפרים אוריאל מושקוביץ זכר ציון 5/7/2013 כז באייר תשעג
עליזה חנה ע"ה כחלון נקבה מרים בן תורה 6/7/2013 כט בסיון תשעג
רחל ישורון זכר יוסף ולאה זנד 8/4/2013 כח באב תשעג
רחל ישורון זכר יוסף ולאה זנד 8/4/2013 כח באב תשעג
שמואל אלבז זכר שמחה 9/29/2013 כה בתשרי תשעד
יוסף חיים קופלמן ז"ל זכר שמחה טוביה הלוי 10/18/2013 יד בחשון תשעד
חיים קפלן זכר צבי 11/10/2013 ז בכסלו תשעד
רות ע"ה גרינספלד זכר רבי אליעזר לוינגר 11/15/2013 יב בכסלו תשעד
צמח ישי זכר יוסף 1/27/2014 כו בשבט תשעד
עליזה רוחמה צימרמן זכר יעקב ואורלי 2/19/2014 יט באדר א תשעד
פריידה טילה מנדלקורן ע"ה נקבה ר´ נפתלי יעקב ובלה ביירון 4/25/2014 כה בניסן תשעד
משה גדליה חלפון ז"ל זכר ישראל ורחל 5/6/2014 ו באייר תשעד
שמשון אברהם יונגסטר זכר יהודה ואיילת 5/27/2014 כז באייר תשעד
צבי קפלן הי"ד זכר יהודה 7/20/2014 כב בתמוז תשעד
אהובה זידנציג ע"ה נקבה שמואל אליעזר 9/25/2014 א בתשרי תשעה
שמואל מאיר גנזל ז"ל זכר 9/25/2014 א בתשרי תשעה
יעקב פסטרנק זכר 9/25/2014 א בתשרי תשעה
יצחק מנחם זידנציג זכר שמואל אליעזר 9/25/2014 א בתשרי תשעה
אברהם פישר זכר יוסף בצלאל 11/14/2014 כא בחשון תשעה
יצחק אייזיק בן דוד זכר דוד איזק 1/12/2015 כא בטבת תשעה
דוד אברהם ז"ל חן חיון זכר משה ורחל 2/18/2015 כט בשבט תשעה
ניסים מלכא ז"ל זכר ישראל וחנה ז"ל 2/23/2015 ד באדר תשעה
רחל אלביג נקבה לאה 3/11/2015 כ באדר תשעה
שלום עצר ז"ל זכר סאלם ונעמי 4/11/2015 כב בחשון תשעו
מרדכי דב גלצר זכר אליהו מאניש 5/5/2015 טז באייר תשעה
חיים מרדכי הבלין זכר שלמה וחוה 5/13/2015 כד באייר תשעה
בן ציון שלמה פוגלמן ז"ל זכר יעקב אריה 6/19/2015 ב בתמוז תשעה
יוסף ישי זכר צמח ז"ל ורינה 7/5/2015 יח בתמוז תשעה
נחמן אשלג זכר אברהם יצחק 8/8/2015 כג באב תשעה
ירוחם שמיר זכר חיים ז"ל 9/13/2015 כט באלול תשעה
יצחק יוסף זכר אליהו חי ורחל ז"ל 11/29/2015 יז בכסלו תשעו
אשר ציג ז"ל זכר צבי וזלמה ציג ז"ל 12/13/2015 א בטבת תשעו
גרשון שטיין זכר יהודה אברהם 1/21/2016 יא בשבט תשעו
סלומון אשטמקר ז"ל זכר מנשה וסגולה אשטמקר 1/30/2016 כ בשבט תשעו
נחמה מיכאלי ז"ל נקבה הרב חיים שלום הורביץ 2/20/2016 יא באדר א תשעו
יהודה סויסה ז"ל זכר ציון ועליזה 2/22/2016 יג באדר א תשעו
אלכסנדר ברמסון ז"ל זכר יהודה 4/12/2016 ד בניסן תשעו
אפרים יצחק ויקסלבוים ז"ל זכר נחום ומלכה ויקסלבוים 9/29/2016 כו באלול תשעו
אסתר רבקה נקבה 10/3/2016 א בתשרי תשעז
הרב יצחק פכמן זכר דוב ז"ל 10/4/2016 ב בניסן תשעו
שרה מאיר נקבה מאיר פרידמן ז"ל 12/4/2016 ד בכסלו תשעז
מרדכי פייביש גולדמן זכר רבי אריה צבי הכהן ז"ל 1/12/2017 יג בכסלו תשעח
חנה חלימה צלח נקבה עובדיה וחיסן ז"ל 1/20/2017 כב בטבת תשעז
מרים כהן נקבה רחל ודוד תמרת 2/20/2017 כד בשבט תשעז
חיים כהן ז"ל זכר יצחק ודונה כהן 4/22/2017 כו בניסן תשעז
רחל דנינו נקבה אנגל לעזרא 5/10/2017 יד באייר תשעז
משה אומן ז"ל זכר שלמה אומן ז"ל 5/12/2017 טז באייר תשעז
נחמיה בסיס זכר יחיא ושולמית 12/6/2017 יח בכסלו תשעח
שילה סימן טוב זכר אביבה ועוזי 2/19/2018 ד באדר תשעח
רפאל מולר זכר אלחנן יהודה ז"ל 6/15/2018 ב בתמוז תשעח
דוד ניסים עמרוסי זכר רחמים ורחל 8/2/2018 כא באב תשעח
אברהם משה קניגסברג זכר יוסף ז"ל 8/2/2018 כג בשבט תשעח
מרדכי וייס זכר נתן נטע 8/4/2018 כג באב תשעח
רומיה עטרי לוי נקבה יעקב וסעדה שרה 8/14/2018 ג באלול תשעח
דיקלה תמר יפרח נקבה דניאל ורות 9/18/2018 ט בתשרי תשעט
יצחק מאיר זכר חיים ז"ל 9/25/2018 טז בתשרי תשעט
עזריאל מרדכי שוורץ זכר דוד 11/23/2018 טו בכסלו תשעט
יוסף פרויליך זכר אלחנן ז"ל 1/27/2019 כא בשבט תשעט
יוסף אביאור ז"ל זכר ברה אליהו ולאה יונה 2/7/2019 ב באדר א תשעט
כרמלה אלחנתי זכר רבי ירוחם ותמר תגר 5/4/2019 כט בניסן תשעט
גולדא זהבה שוורץ נקבה אלעזר פנחס וייץ 9/7/2019 ז באלול תשעט
יחיאל פרוכטר זכר יצחק ז"ל 10/29/2019 ל בתשרי תשפ
ברוך מושבי זכר גבריאל וחפצי בה ז"ל 1/31/2020 ה בשבט תשפ
חיה ברוך נקבה גולדה ושאול 2/10/2020 טו בשבט תשפ
שמואל דב איזנמן זכר בנימין 2/22/2020 כז בשבט תשפ
זכריה יוסף זכר סלימאן וזהרה 3/22/2020 כו באדר תשפ
ברוריה מולר זכר יצחק ובלהה שנרב ז"ל 4/19/2020 כה בניסן תשפ
רחל אבקסיס נקבה דוד ותמר בן לולו ז"ל 5/23/2020 כט באייר תשפ
חנה כהן נקבה רבי שלמה וזהרה ע"ה 7/7/2020 טו בתמוז תשפ
שושנה ויקסלבוים ע"ה נקבה שלמה ואיידל דינה אלבן 7/11/2020 כ בחשון תשפא
אתל מושבי נקבה מרדכי דוב ובילא דינטר ז"ל 7/20/2020 כח בתמוז תשפ
יפה שיינדל ציג נקבה רבי צבי וטובה כהן 7/22/2020 א באב תשפ
יהודית איזנמן נקבה שלמה וחנה מיכליץ ע"ה 8/22/2020 ב באלול תשפ
אהרון בן עזרי זכר מסעוד ופרחה 9/13/2020 כד באלול תשפ
יעקב כץ זכר אליעזר בן ציון 9/19/2020 א בתשרי תשפא
יצחק אלחנתי זכר אלעזר וגרסיה 9/29/2020 יא בתשרי תשפא
חיה לאה אופנהיימר נקבה משה מיינהייט 11/2/2020 טו בחשון תשפא
מינה מרל בלזם ע"ה נקבה הרב שמעון איברשטערק 11/7/2020 כ בחשון תשפא
חיים יחיאל מינץ זכר יעקב מרדכי ז"ל 2/3/2021 כא בשבט תשפא
בנדיט סיני רוזנשטרק זכר ר´ ברוך ובריינדל רוזנשטרק 5/2/2021 כ באייר תשפא
שרה דוד נקבה שמואל ולאה ז"ל 7/26/2021 יז באב תשפא
ברוך רחמים זכר יוסף חיים ונרה 8/30/2021 כב באלול תשפא
מזל שמיר נקבה זכריה ושושנה חסיד ע"ה 9/10/2021 ד בתשרי תשפב
שנאור סימינובסקי זכר הרב ישראל ורייצא רחל סימינובסקי 12/2/2021 כח בכסלו תשפב
שאול עוזר שאולזון זכר חיים יוסף יחזקאל ודינה לאה 1/15/2022 יג בשבט תשפב
שאול שאולזון זכר חיים יוסף יחזקאל ודינה לאה שאולזון 1/15/2022 יג בשבט תשפב
אסתר אליס גלפנד נקבה רבי זושא והינדא לאה חיה גרינוולד 3/22/2022 יט באדר ב תשפב